Artykuły

Informacje o Izbie

Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy to organizacja samorządu gospodarczego, która została powołana dla ochrony i reprezentowania interesów gospodarczych  zrzeszonych w niej podmiotów, upowszechniania zasad etyki w działalności gospodarczej, a także dla wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwijania współpracy z samorządami oraz innymi organizacjami. Działa nieprzerwanie od roku 1995, a jej Prezesem od 1998 roku do 2012 roku był Grzegorz Dzik, aktualnie funkcję Prezesa pełni Marek Pasztetnik.

Obecnie Izba zrzesza ponad 300 Członków  - przedsiębiorców, którzy reprezentują różnorodne branże odzwierciedlające strukturę gospodarczą regionu.

ZIG organizuje specjalistyczne szkolenia dla przedsiębiorców, spotkania z ekspertami i praktykami, pomaga w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych i społecznych – również międzynarodowych. Ponadto organizuje prestiżowy konkurs „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”oraz Wrocławskie Forum Kobiet.

W październiku 2016 roku Zachodnia Izba Gopodarcza zmieniła nazwę na Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy i odtąd działa w oparciu o dwie ustawy jednocześnie - o izbach gospodarczych oraz związkach pracodawców.

ZIG jest Członkiem Pracodawców RP oraz Federacji Przedsiębiorców Polskich:

logo FPP