Artykuły

Historia

Powołana została 16.05.1995 r. na wniosek Stanisława Mazurkiewicza, Zbigniewa Korzeniowskiego oraz Zofii Starzec jako Wrocławska Izba Przemysłowo-Handlowa. 16.11.1999 r. nastąpiła zmiana nazwy na Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową, a następnie w czerwcu 2003 r. na Zachodnią Izbę Gospodarczą. Od tego czasu Zachodnia Izba Gospodarcza znacząco poszerzyła liczbę swoich Członków od  66 firm i przedsiębiorstw w 1999r. do ponad 375 w chwili obecnej. Nasi Członkowie reprezentują cały przekrój działalności prowadzonej na Dolnym Śląsku.


W miarę rozwoju działalności Zachodnia Izba Gospodarcza aktywnie tworzyła kolejne oddziały terenowe. Członkowie Izby grupują się także w sekcjach branżowych, takich jak finanse i ubezpieczenia, budownictwo i nieruchomości.
 
W październiku 2016 roku Zachodnia Izba Gopodarcza zmieniła nazwę na Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy i odtąd działa w oparciu o dwie ustawy jednocześnie - o izbach gospodarczych oraz związkach pracodawców.