Artykuły

Jak zostać Członkiem Zachodniej Izby Gospodarczej

Członkiem Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy zostać może osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Aby zostać Członkiem ZIG należy pobrać oraz wypełnić znajdującą się na stronie DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ następnie odesłać ją na adres:

Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy 
50-059 Wrocław
ul.Ofiar Oświęcimskich 41/43
tel: 79 50 656