Artykuły

Wysokość składek członkowskich Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy

Nowe wysokości składek członkowskich obowiązujące od 1 lipca 2018 r. 

  • 40 zł miesięcznie Przedsiębiorcy zatrudniający od 0 do 5 pracowników

  • 75 zł miesięcznie Przedsiębiorcy zatrudniający od 6 do 50 pracowników

  • 225 zł miesięcznie Przedsiębiorcy zatrudniający od 51 do 100 pracowników

  • 450 zł miesięcznie Przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 100 pracowników

W przypadku braku informacji o wysokości zatrudnienia przyjmuje się najwyższy wymiar składek.