Pracodawcy RP

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są najstarszą i największą organizacją pracodawców w Polsce - działają od 1989 roku, reprezentują 19000 firm, zatrudniających przeszło 5 mln osób. Zdecydowana większość z nich – 85 proc. – to firmy prywatne.


Siłą Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej są racje i argumenty prezentowane politycznym i ekonomicznym decydentom oraz liczba i różnorodność naszych członków: związków, federacji i firm.
Organizacja stawia sobie za cel tworzenie państwa przyjaznego pracodawcom, ale w poszanowaniu praw pracowniczych. Gospodarka musi bowiem rozwijać się w sposób zrównoważony, a względy ekonomiczne nigdy nie mogą znacznie dominować nad społecznymi. Dlatego Pracodawcy RP dążą do stworzenia harmonii na linii pracodawca – pracownik. Od 9 września 2015 r. służy temu także aktywna obecność Organizacji w pracach Rady Dialogu Społecznego. To instytucja, o którą Pracodawcy RP walczyli od momentu wyjścia przedstawicieli związków zawodowych z Komisji Trójstronnej. Jako organizacja reprezentatywna Pracodawcy RP mają teraz większe niż do tej pory możliwości wpływu na stanowienie dobrego prawa.

Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy jest zrzeszona w Pracodawcach RP od 2016 roku.