Wysokość składek członkowskich Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy

  • 25 zł miesięcznie Przedsiębiorcy zatrudniający od 1 do 5 pracowników

  • 50 zł miesięcznie Przedsiębiorcy zatrudniający od 6 do 50 pracowników

  • 150 zł miesięcznie Przedsiębiorcy zatrudniający od 51 do 100 pracowników

  • 300 zł miesięcznie Przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 100 pracowników

W przypadku braku informacji o wysokości zatrudnienia przyjmuje się najwyższy wymiar składek.