poniedziałek, 08 lipiec 2019 11:33

Za chwilę 16. edycja Dolnośląskich Gryfów!

Po raz pierwszy w tym roku zebrała się Kapituła Konkursu "Dolnośląski Gryf - Nagroda Gospodarcza". Już wiadomo, że będą nowe kategorie, w których zostanie przyznana ta prestiżowa nagroda.

Jak co roku podczas pierwszego spotkania członkowie Kapituły obradowali nad zasadami nowej edycji „Gryfów Dolnośląskich” oraz nad kategoriami konkursowymi. Dzięki temu nie tylko stare kategorie zostały odświeżone, ale także wiadomo już, że pojawiło się kilka nowości, które już wkrótce zostaną ogłoszone.

Nagroda Gospodarcza „Dolnośląski Gryf” od 2004 roku nagradza najważniejsze osiągnięcia gospodarcze regionu. Promuje innowacyjność i dynamikę rozwoju dolnośląskich firm, docenia zaangażowanie inwestycyjne i zauważa działania na rzecz lokalnych społeczności. Wyróżnia najlepsze przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje i organizacje, które tworzą gospodarczą i społeczną przyszłość Dolnego Śląska.

W skład kapituły konkursu wchodzą wybitni eksperci i specjaliści w takich dziecinach jak: nauka, biznes i polityka – w tym rektorzy najważniejszych wrocławskich uczelni, przedstawiciele dolnośląskich samorządów oraz dyrektorzy, prezesi i właściciele najważniejszych przedsiębiorstw i instytucji Dolnego Śląska – odnoszący sukcesy na rynku krajowym i zagranicznym.

Zostało jeszcze 50% artykułu, który dostępny jest na portalu WroBiznes.pl - https://wrobiznes.pl/za-chwile-16-edycja-dolnoslaskich-gryfow