Konferencja w Oławie - relacja

Napisał 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Dnia 30 maja 2014 r. w hotelu "Oławian" w Oławie pod patronatem Powiatu Oławskiego, Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polskiej Geotermalnej Asocjacji oraz Zachodniej Izby Gospodarczej odbyła się konferencja pt. "Odnawialne zasoby i źródła energii szansą samowystarczalności energetycznej i rozwoju powiatu oławskiego".

Konferencja miała na celu zapoczątkowanie szeregu inicjatyw umożliwiających wypracowanie platformy organizacyjno-technologicznej, służącej do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej na terenie powiatu. Jej tematyka obejmowała dbałość o środowisko, a także możliwość rozwoju społeczeństwa przy wykorzystaniu dotychczas mało znanych obszarów wytwarzania energii.

Konferencję zapoczątkowało wystąpienie Starosty Oławskiego Zdzisława Brezdenia, który scharakteryzował powiat pod kątem gospodarczym i demograficznym.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło profesorów z Politechniki Wrocławskiej (prof. zw. dr hab. inż. Zbigniewa Gutka, Dziekana Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej, płk dr hab. inż. Mieczysława Strusia, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiej Geotermalnej Asocjacji im. Prof. J. Sokołowskiego), dyskutujących o roli Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie odnawialnych zasobów i źródeł energii oraz Autonomicznych systemach Energetycznych.

Z kolei Przewodniczący Polskiej Geotermalnej Asocjacji im. Prof. J. Sokołowskiego Jacek Zimny opowiedział o tym, jak wykorzystać szansę, którą dają nam odnawialne zasoby i źródła erergii, mogące przyczynić się do rozwoju powiatu zarówno pod względem gospodarczym, jak również turystycznym.

Tymczasem wystąpienie Dyrektor Dolnośląskiej Izby Rolniczej dr inż. Urszuli Solińskiej-Marek odnosiło się do roli własności polskiej ziemi, która, jak słusznie można zauważyć, jest podstawą cieplnej i elektrycznej energii geotermalnej. Nie można było pominąć także aspektu finansowania projektów gospodarczych, o których mówił dr inż. Marek Mielczarek – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Następnie miał miejsce panel dyskusyjny na temat "Praktycznych aspektów wykorzystania biomasy" pod przewodnictwem Wiceprezesa ZIG dr Macieja Sygita, w którym udział wzięli: Wójt Gminy Człuchów Adam Marciniak, Prezes Zarządu Proagroenergia Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe mgr inż. Piotr Mazur, Prezes Zarządu Metalerg Sp. z o.o. Sp. K. mgr inż. Janusz Cieślak oraz prof. dr hab. Adam Guła z Katedry Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, AGH Kraków.

Po konferencji nastąpiło podsumowanie wniosków, które zostały wypracowane w toku trwania wystąpień, a także miał miejsce tradycyjny poczęstunek, podczas którego uczestnicy spotkania mieli okazję porozmawiać w mniej oficjalnym tonie.

Czytany 6143 razy