środa, 26 październik 2016 08:14

Cudzoziemcy w Polsce

Ukraina, Białoruś i Wietnam to kraje, z których przyjeżdża najwięcej osób, które legalnie podejmują pracę w Polsce lub zakładają swoje firmy. Wśród cudzoziemców zarejestrowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ponad połowa to obywatele Ukrainy. Z punktu widzenia naszego systemu emerytalnego im więcej jest ubezpieczonych, płacących składki w Polsce, tym lepiej dla kondycji tego systemu.

W województwie dolnośląskim na dzień 31.12.2014r. ubezpieczonych było 9 836 cudzoziemców, na dzień 30.06.2016r. już 23 583 obcokrajowców, czyli liczba obcokrajowców, którzy podjęli pracę na terenie Polski bądź rozpoczęli prowadzenie u nas działalności gospodarczej wzrosła aż o 240%.

- Tak naprawdę ilu cudzoziemców u nas pracuje nie do końca wiadomo. Nie wszystkie osoby zza naszej wschodniej granicy, które wykonują pracę w Polsce zostały zgłoszone do ubezpieczeń, wiele z nich pracuje „na czarno” – mówi Roman Zawada, Kierownik Referatu ds. Osób Migrujących z Oddziału ZUS w Legnicy.

Podobnie sytuacja wygląda w całej Polsce. Trzy lata temu liczba obcokrajowców zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w ZUS w całej Polsce przekroczyła sto tysięcy osób. Obecnie jest ich już ponad 237 tysięcy. Przeszło połowa z nich (ok. 138 tys.) to osoby zatrudnione na umowę o pracę. Kolejne 15,5 tys. cudzoziemców prowadzi własną działalność gospodarczą albo współpracuje przy jej prowadzeniu. Rzeczywista liczba obywateli innych państw pracujących w Polsce jest trudna do oszacowania.

- Dla cudzoziemców z za wschodniej granicy podjęcie pracy w Polsce jest tym, czym dla Polaka podjęcie pracy w Anglii czy w Niemczech. Zawsze wiąże się to z lepiej płatną pracą i lepszym zabezpieczeniem zdrowotnym – mówi Jolanta Marszał z Wydziału Ubezpieczeń i Składek Oddziału ZUS we Wrocławiu. 

Więcej informacji w załączniku.