środa, 26 październik 2016 08:52

Zapraszamy do konsultacji planu szkoleń na rok 2017

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu serdecznie zaprasza, w szczególności pracodawców z lokalnego rynku pracy, do zapoznania się z propozycją planu szkoleń na rok 2017 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie. 

Zapraszamy także do zgłaszania ewentualnych sugestii co do tematów szkoleń oraz ich programów, biorąc pod uwagę oczekiwania wobec potencjalnych pracowników. Państwa uwagi posłużą nam w celu doprecyzowania lub dostosowania tematyki i programów proponowanych szkoleń do aktualnych potrzeb pracodawców, by bezpośrednio po ukończeniu szkoleń osoby bezrobotne mogły podjąć zatrudnienie.

Informujemy również, że każdy zainteresowany pracodawca indywidualnie może nawiązać współpracę z Urzędem Pracy w celu sfinansowania szkoleń dla osób bezrobotnych, w ramach trójstronnych umów szkoleniowych, zgodnie z art. 40 ust. 2e Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r., poz. 645 z późn.zm.).
W przypadku ewentualnego braku środków finansowych w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, w celu zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawców poprzez szkolenia, Urząd każdorazowo będzie podejmował działania celem pozyskania dodatkowych środków finansowych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Uwagi do planu szkoleń na rok 2017 prosimy zgłaszać w terminie do 10. listopada 2016 r., pisemnie do Kancelarii Urzędu, pok. 04 do godz. 14.00, bądź pocztą na adres Urzędu: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław