wtorek, 08 listopad 2016 08:03

Projekty Badawczo-rozwojowe dużych firm czyli Szybka ścieżka

Do 30 grudnia br. duże firmy będą mogły pozyskać dofinansowanie w ramach tzw. Szybkiej ścieżki na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe, których efektem będzie opracowanie innowacyjnych produktów, usług lub technologii o poziomie innowacyjności na min. skalę krajową (Działanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój). Dla tego konkursu w 2016 r. dedykowano 1 mld PLN.

Wysokość wsparcia z uwzględnieniem premii może wyniesie:

- dla badan przemysłowych do 65% kosztów kwalifikowanych
- dla prac rozwojowych do 40% kosztów kwalifikowanych

Minimalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu to 12 mln PLN.

Kluczowe czynniki sukcesu:

 stworzenie innowacji produktowej/przemysłowej na min. skalę krajową

  • potencjał firmy w obszarach, takich jak: zaangażowana kadra badawcza i zarządcza, doświadczenie w realizacji projektów badawczych, sposób zarządzania projektem,

  • opłacalność wdrożenia oraz zapotrzebowanie rynkowe.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących ww konkursu, jak również wielu innych można znaleźć na stronie dotacjenainnowacje.taxand.pl

ZGŁOŚ PROJEKT DO BEZPŁATNEJ KONSULTACJI.

Zapisz się na BLOG bądź na bieżąco z dotacjami na innowacje.