piątek, 28 kwiecień 2017 09:48

Nowy konkurs dla MŚP w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

Kolejne środki unijne na badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz inwestycje w infrastrukturę B+R, które wspierają rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Konkurs horyzontalny.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła dzisiaj, tj. 27.04.2017 r. dwa konkursy na dofinansowanie :

Schemat 1.2.A – wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R , maksymalny poziom dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa od 65%-80% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych 40%-60%. Wartość projektów nie może przekroczyć 5 mln PLN.

Schemat 1.2.B - tworzenie i rozwój infrastruktury B+R, tj. zaplecza badawczo-rozwojowego. Poziom dofinansowania dla MŚP 35%-45% wydatków kwalifikujących się do wsparcia, natomiast dla dużych przedsiębiorstw do 25% wydatków kwalifikowanych. Maksymalna wartość projektu to 25 mln PLN.

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

•   Przedsiębiorcy (mikro, mały, średni oraz duży),w tym przedsiębiorcy typu spin off;

konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;

•  konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi,

Więcej informacji w załączniku.