piątek, 19 maj 2017 10:37

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków ZIG-Pracodawcy i Przedsiębiorcy

Niniejszym zapraszamy Członków Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy (dalej również: „ZIG”) na Walne Zgromadzenie Członków ZIG, które odbędzie się dnia 5 czerwca 2017 r., o godz. 15.00 w siedzibie ZIG przy ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 we Wrocławiu.

 
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków ZIG
w dniu 05.06.2017 r., godz. 15.00
Centrum Biznesowo-Konferencyjne ZIG
Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie umocowania Zgromadzenia do obradowania.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza/Protokolanta Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady ZIG za rok 2016 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ZIG za rok 2016
i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego za rok 2016 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2016 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ZIG.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady ZIG.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej ZIG.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.
 
Zgłoszenia na Walne Zgromadzenie Członków ZIG uprzejmie prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 31 maja 2017 r.