środa, 24 maj 2017 06:39

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców - zaproszenie do udziału w badaniu

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu w ramach Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców (IOP). Jest to opracowywany w cyklu miesięcznym wskaźnik obrazujący bieżący oraz przewidywany na przyszłość klimat koniunktury gospodarczej w Polsce.

Państwa uczestnictwo w nim nie tylko pozwoliłoby nam na udoskonalenie barometru nastrojów biznesu, lecz również stwarzałoby szansę na zasygnalizowanie opinii publicznej oraz decydentom istotnych kwestii oraz problemów wpływających na warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Państwa branży. Wyniki IOP są bowiem opisywane w ogólnopolskich mediach, a w przekazywanych im komunikatach prasowych zawsze uwzględniamy komentarze i uwagi dodawane w opcjonalnej części ankiety.

Mamy nadzieję, że zechcą Państwo współuczestniczyć w tworzeniu Indeksu. Zachęcamy do uzupełnienia krótkiej ankiety do dnia 26 maja b.r. (piątek), która jest dostępna pod adresem:

https://indeksoptymizumu.typeform.com/to/zYtym7.

Jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 2 minuty.

Informację na temat wyników poprzedniej edycji badania można pobrać pod adresem:

http://www.pracodawcyrp.pl/download/gfx/kpp/pl/defaultopisy
/470/39/1/indeks_optymizmu_przedsiebiorcow_-_2017-04.pdf.