wtorek, 30 maj 2017 07:43

Prośba o odpowiedź na pytania w związku z konsultacjami społecznymi na temat projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi na temat projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, w którym projektodawca planuje wprowadzenie obowiązku przekazywania przez banki (w niektórych przypadkach przez podatników) zestawienia dobowych transakcji z rachunków bankowych, zwracamy się z prośbą o udzielnie odpowiedzi na następujące pytania:

1) Czy regulacja ta będzie dla Państwa Firmy stanowiła utrudnienie w prowadzeniu działalności gospodarczej? Jeśli tak, to na czym będą polegały te trudności?

2) Czy posiadacie Państwo jakieś obawy związane z przekazywaniem przez banki informacji o dokonanych transakcjach do KAS? Jeśli tak, to jakie?

3) Czy wg Państwa ta regulacja może przyczynić się do walki z tzw. ,,karuzelami VAT”?

4) Czy wg Państwa ta regulacja może poprawić zabezpieczyć) przedsiębiorców, w tym Państwa Firmę przed nierzetelnymi podmiotami / albo ograniczyć zjawisko w postaci tworzenia się zorganizowanych grup przestępczo-gospodarczych?

5) Co warto byłoby zmienić w projekcie ustawy, o co warto byłoby go uzupełnić?