czwartek, 23 listopad 2017 09:24

Działanie dyrektyw zamówieniowych w systemie krajowym w rok po nowelizacji

Działanie dyrektyw zamówieniowych w systemie krajowym w rok po nowelizacji

 

11 grudnia 2017 roku o godzinie 9:00 w Warszawie przy ulicy Postępu 17A odbędzie się konferencja dotycząca działań dyrektyw zamówieniowych w systemie krajowym w rok po nowelizacji. 

 

Tematyka konferencji: 

I. W którą stronę zmierza nowa ustawa pzp?

II. E- zamówienia krok po kroku.

III. Dlaczego Unia Europejska wie lepiej?

 

Prelegentami będą Przedstawieciele:

I. Komisji Europejskiej

II. Ministerstwa Rozwoju

III. Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

IV. Kancelarii Ziembiński & Partnerzy 

V. Platformy Zakupowej / Aukcje- Nextbuy

VI. Instytutu Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej

 

Zapraszamy! 

Strona internetowa do wydarzenia: http://pzp-ue.grupakzp.pl/