piątek, 09 luty 2018 09:50

Spotkanie z ekspertami BGK odpowiedzialnymi za finansowanie innowacji technologicznych

mBank S.A. wraz z Zachodnią Izbą Gospodarczą - Pracodawcy i Przedsiębiorcy serdecznie zaprasza na spotkanie z ekspertami BGK odpowiedzialnymi za finansowanie innowacji technologicznych (dz.3.2.2 PO IR)

Spotkanie odbędzie się: 
15.02.2018 o godz. 9.30 
w QHotel, ul. Zaolziańska 2, 53-334 Wrocław

Główny panel tematyczny:

10 zmian w finansowaniu innowacji technologicznych

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników:

ze zmianami finansowania innowacji technologicznych z udziałem środków dz.3.2.2. PO IR, szansami i zagrożeniami w IV konkursie naboru wniosków
ze sposobami prawidłowego definiowania nowej technologii, która zapewni wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu - wskazanie najczęściej popełnianych błędów w projektach składanych do dz.3.2.2 PO IR z przyczynami braku sukcesu w pozyskaniu wsparcia na innowacje technologiczne oraz z opisem prawidłowo przygotowanej dokumentacji aplikacyjnej i udanego wystąpienia na Panelu Ekspertów ze sposobami maksymalizacji zwrotu części nakładów inwestowanych w nową technologię oraz z opisem zasad wypłat dotacji z tytułu premii technologicznej i opisem przyczyn ewentualnych korekt ze sposobami definiowania poprawnych i najbardziej skutecznych montaży finansowych dla innowacji technologicznych


Agenda:

09:30 – 10:00     

Rejestracja

10:00 – 10:15   

Otwarcie spotkania i powitanie gości

10:15 – 10:30     

W jaki sposób definiować poprawne i najbardziej efektywne montaże finansowe dla innowacji technologicznych? prelegent: Ewa Bojańczyk, mBank SA

10:30 – 12:00     

Co się zmieniło w finansowaniu innowacji technologicznych dla małych i średnich firm? 

prelegent: Tomasz Burczyński, BGK | Mateusz Szulc, BGK

12:00 – 12:15     

Przerwa kawowa

12:15 – 14:15    

Jak zmaksymalizować zwrot części nakładów zainwestowanych w nową technologię? - finansowanie innowacji technologicznych krok po kroku 

prelegent: Tomasz Burczyński, BGK | Mateusz Szulc, BGK

14:15 – 14:30    

Podsumowanie

14:30 – 15:30    

Lunch

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie właściciele bądź pracownicy firm z sektora MSP, posiadający siedzibę lub oddział na terytorium województwa, gdzie odbywa się szkolenie.

Rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy: 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY