środa, 14 luty 2018 12:40

Badanie stanu bezpieczeństwa informacji w Polsce

Dostępny jest już raport z wynikami 5. edycji badania stanu bezpieczeństwa informacji w Polsce. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie informacji o raporcie „Cyber-ruletka po polsku. Dlaczego firmy w walce z cyberprzestępcami liczą na szczęście” na stronie Izby i w newsletterze. W załączeniu przesyłam grafikę do wykorzystania.

Raport PwC„Cyber-ruletka po polsku. Dlaczego firmy w walce z cyberprzestępcami liczą naszczęście” jest już dostępny.

Z tegorocznej publikacji opartej na 5. edycji badania stanu bezpieczeństwa informacji w Polsce dowiemy się, jak bardzo firmy w Polsce są gotowe pod kątem cyberbezpieczeństwa do nadchodzących zmian wynikających z RODO i Dyrektywy NIS. I z drugiej strony - jak często występuje cyber-ruletka, czyli działanie w pojedynkę, w sytuacji niepełnej informacji i jedynie obstawianie możliwych zdarzeń.

tylko 8% przebadanych firm jest dojrzała pod względem cyberbezpieczeństwa
21% badanych firm padło ofiarą zaszyfrowania dysku (ransomware)
44% poniosło straty finansowe na skutek cyber-ataków, a 62% odnotowało zakłócenia i przestoje w funkcjonowaniu
1/2 oceniła swój stan przygotowania do RODO na 30% lub mniej
budżet na bezpieczeństwo stanowił średnio 3% całego budżetu IT

Raport prezentuje praktyki polskich firm w walce z cyberzagrożeniami. Niestety, okazuje się, iż wiele przedsiębiorstw podejmuje ograniczone działania w tym zakresie, pozwalające osiągnąć jedynie minimalną zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Brakuje odpowiedniej strategii, całościowego spojrzenia i realnego planu działania, zapewniającego bezpieczeństwo danych.

Raport skierowany jest do zarządów spółek oraz osób zajmujących się IT i bezpieczeństwem informacji.

Zapraszamy do pobrania raportu na www.pwc.pl/badaniebezpieczenstwa