środa, 10 październik 2018 06:47

ZIG - partnerem wydarzenia: "365 Timing Economic Congress"

15-16 października we Wrocławiu rusza 365 Timing Economic Congress. Organizowany wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Dolnośląski Fundusz Rozwoju. Wydarzenie jest znakomitą okazją do zastanowienia się nad tym, jaką drogą podąża nasza gospodarka, a także inne gospodarki naszego regionu, po przemianach ustrojowych. Czy potrafiliśmy właściwie wykorzystać czas, który upłynął od momentu transformacji, do budowania nowoczesnej ekonomii opartej na wiedzy? Czyż upływający czas nie jest jednym z najważniejszych, jeśli nie najistotniejszym czynnikiem warunkującym efektywny rozwój biznesu, a co za tym idzie gospodarek? Czym jeszcze powinniśmy się kierować, aby wybrać najskuteczniejszą ścieżkę w osiągnięciu zaplanowanych celów?
Przedstawiciele świata nauki, sektora finansowego, administracji publicznej i samorządowej, organizacji i zrzeszeń gospodarczych, inwestorzy, przedsiębiorcy z Polski i Europy przez dwa kongresowe dni będą się wymieniać swoimi międzynarodowymi doświadczeniami
dotyczącymi kwestii czasu w procesach społeczno-gospodarczych z uwzględnieniem potrzeb jednostki, biznesu, ale też społeczeństwa i państwa.
 
Już dziś zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi programu kongresu na stronie 365timing.pl
 Do zobaczenia we Wrocławiu!
 
Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy jako partner wydarzenia otrzymała kody promocyjne dla Członków:

- dla biznesu - 199 zł (BIZ365TEC)
Kody należy wpisać podczas wypełniania formularza rejestracyjnego. 
Czyli: najpierw wybrać jedną z dwóch opcji biletowych po zwykłej cenie (biznes 1395 zł) i zastosować kod w środku w formularzu. Zgodnie z wpisanym kodem cena ulegnie zmianie. 
Stosowna informacja o użyciu kodu jest widoczna na głównej stronie kongresu przy oknach biletowych plus info o możliwości kontaktu z nami (telefon, mail) w przypadku braku posiadania kodu.

 
Komitet honorowy:
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzej Kaleta
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski
Organizatorzy:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dolnośląski Fundusz Rozwoju