czwartek, 15 listopad 2018 10:30

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 na Politechnice Wrocławskiej

1 października 2018 roku odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 na Politechnice Wrocławskiej. Uroczystość rozpoczęło wystąpienie inauguracyjne Rektora Prof. dr hab. inż. Cezarego Madryasa. Podczas inauguracji uhonorowany medalem za wybitne zasługi dla rozwoju Politechniki Wrocławskiej został Prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, który poprowadził wykład inauguracyjny - „Budownictwo mostowe w 1000-letnich dziejach Polski”. Uroczystość uświetnił występ Akademickiego Chóru Politechniki Wrocławskiej pod dyrekcją Małgorzaty Sapiechy-Muzioł.

Wystąpienie inauguracyjne Rektora Prof. dr hab. inż. Cezarego Madryasa - LINK

Wykład inauguracyjny Prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk - LINK

Przemówienie Daniela Lewandowskiego Przewodniczący Zarządu Parlamentu Studentów PWr - LINK