Informujemy, iż w dniach od 20 do 23 czerwca 2019 roku biuro Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy mieszczące się przy ulicy Ofiar Oświęcimskich 41/43 będzie nieczynne.

Aktualne i przydatne informacje o tematyce gospodarczej, finansowej i prawnej oraz ciekawe wiadomości z życia dolnośląskich przedsiębiorstw – na to wszystko mogą liczyć użytkownicy portalu WroBiznes.pl, który został właśnie uruchomiony przez Zachodnią Izbę Gospodarczą – Pracodawcy i Przedsiębiorcy.
WroBiznes to nowe miejsce w Internecie dla ludzi dolnośląskiego biznesu oraz wszystkich osób, zainteresowanych przedsiębiorczością. Przez jedno kliknięcie będą mogli oni nie tylko znaleźć aktualne i ważne dla nich informacje przydatne do prowadzenia firmy, ale także zapoznać się z tym, co dzieje się na lokalnym rynku.
- WroBiznes łączy ideę wrocławskiego miasta spotkań z ideą biznesu – mówi Marek Pasztetnik, prezes Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy. - Ma to być przede wszystkim miejsce integrujące dolnośląskich przedsiębiorców. Żeby myśleć o rozwoju firm potrzebny jest skuteczny networking. Chcemy wspierać środowiska biznesowe i naukowe w wymianie wiedzy i doświadczeń, dzięki czemu będziemy promować ideę innowacyjności. Przedsiębiorcy będą mieli tu szansę zaprezentować swoje największe osiągnięcia i nawiązać owocną współpracę biznesową. Mamy nadzieję, że przełoży się to na rozwój przedsiębiorczości w naszym regionie, co jest naszą ideą.
Użytkownicy portalu mogą liczyć na wyselekcjonowane, wiarygodne i dobrze napisane treści w prostej i przejrzystej formie. Również grafika inspirowana jest najnowszymi trendami w projektowaniu stron www. Z kolei nowoczesna funkcjonalność portalu oparta jest o zasadę intuicyjności i zgodna z przyzwyczajeniami użytkowników Internetu.
Dla tych, którzy zechcą być nieco bardziej aktywnymi użytkownikami WroBiznes, przygotowana została również platforma społecznościowa umożliwiającą wzajemne rekomendacje, zapytania ofertowe, propozycje usługowe oraz poszukiwania nowych kadr. Dzięki temu zyskają jeszcze więcej możliwości nawiązania nowych kontaktów biznesowych, pozyskania profesjonalnej wiedzy przydatnej w prowadzeniu przedsiębiorstw, a także skorzystania m.in. z grup zakupowych czy rekomendacji pracowników. Osoby te będą mogły również aktywnie uczestniczyć w wielu toczonych tu dyskusjach, istotnych dla społeczności przedsiębiorców oraz komentować bieżące wydarzenia gospodarcze.
- Mamy nadzieję, że to wszystko uczyni portal przydatnym i przyjaznym nie tylko dla ludzi biznesu, ale również wszystkich osób interesujących się działalnością przedsiębiorstw i gospodarką Dolnego Śląska – dodaje Marek Pasztetnik.

www.WroBiznes.pl

WroBiznes.pl

Zapraszamy Członków Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy na Walne Zgromadzenie Członków ZIG, które odbędzie się dnia 12 czerwca 2019 r. o godz. 15.00 w siedzibie ZIG przy ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 we Wrocławiu. Prosimy o potwierdzenie obecności poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego do 10.06.19 r.

Program Walnego Zgromadzenia
Członków Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy
w dniu 12.06.2019 r. godz. 15.00,
Centrum Biznesowo - Konferencyjne ZIG
Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie umocowania Zgromadzenia do obradowania.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza/Protokolanta Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy za rok 2018 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy za rok 2018 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2018 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego za rok 2018 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy.
14. Propozycja zmian Statutu ZIG - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, dyskusja, podjęcie uchwały o zmianie Statutu.
15. Przedstawienie planu działań ZIG - Pracodawcy i Przedsiębiorcy na rok 2019.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.


Jeżeli w Walnym Zgromadzeniu Członków nie będzie mogła wziąć udziału osoba uprawniona do reprezentowania Firmy, prosimy o wypełnienie załączonego Pełnomocnictwa i dostarczenie go na Walne Zgromadzenie.

W imieniu Konsula Honorowego Republiki Słowackiej we Wrocławiu Pana Macieja Kaczmarskiego oraz Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy zapraszamy do uczestnictwa w „Dniu Słowacji”. Patronat nad spotkaniem objął Jego Ekscelencja Pan Dušan Krištofík, Ambasador Republiki Słowackiej w Rzeczpospolitej Polskiej.

„Dzień Słowacji” odbędzie się w dniu 24 maja 2019 roku o godz. 11:00 w Centrum Biznesowo Konferencyjnym Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji swojego uczestnictwa w wydarzeniu za pośrednictwem formularza rejestracyjnego - http://bit.ly/2J7T82P.
R.S.V.P. do 22 maja 2019 roku.

Agenda
11:00 Powitanie uczestników przez Prezesa ZIG - Pracodawcy i Przedsiębiorcy
11:05 Przemowa Konsula Honorowego Słowacji
11:15 Prelekcje nt. możliwości inwestowania i prowadzenia biznesu w Republice Słowacji:
* Adam Csuka - Słowacka Agencja Rozwoju Inwestycji i Handlu (SARIO)
* Peter Cúth - Kancelaria Prawna COTTYN
* Izabella Łyś-Gorzkowska - Kancelaria Prawna COTTYN
12:00 Przerwa kawowa
12:15 Słowacja jako kierunek turystyczny - prezentacja:
* Beáta Egriová - Narodowe Centrum Turystyki Słowackiej w Polsce

Agenda Dzień Słowacji

Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy zaprasza na 2-dniowe płatne warsztaty „Zarządzanie talentami - Jak dobierać ludzi do swojej organizacji i zespołu w oparciu o talenty wg GALLUPA". Wydarzenie skierowane jest do osób z co najmniej 3-letnim stażem managerskim.
Warsztaty odbędą się w dniach 7-8 czerwca 2019 r. w godzinach od 9:00 do 16:00 w Centrum Biznesowo Konferencyjnym Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 (Budynek NBP) we Wrocławiu.
Warsztaty przeprowadzi Pani Beata Piasny - właścicielka Agencji Wizerunku i Rozwoju CAMBIAR, praktyk biznesu i przedsiębiorca. Certyfikowany trener FRIS®, Certyfikowany Coach ACC ICF.

Więcej informacji w poniższych załącznikach:
- Program wydarzenia
- Karta zgłoszeniowa

Ilość miejsc ograniczona. Wypełnij i wyślij swoją kartę zgłoszeniową do 27 maja 2019 r.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Ewą Winnicką-Mikietką, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 508028057.

gallup

Współpraca trójkąta Biznes - Samorząd - Szkolnictwo była głównym tematem spotkania prezydenta Jacka Sutryka z członkami Zachodniej Izby Gospodarczej Pracodawcy - Przedsiębiorcy. Jego uczestnicy mieli wiele pytań o plany miasta dotyczące przede wszystkim wspierania wrocławskiego biznesu.

Kilkudziesięciu przedsiębiorców oraz przedstawiciele wyższych uczelni wzięli udział w spotkaniu z władzami Wrocławia zorganizowanym w siedzibie Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy, które odbyło się 9 maja. Uczestnicy rozmawiali o wielu aspektach działalności wrocławskiego samorządu, jednak do najważniejszych kwestii należały sprawy dotyczące wspierania działalności miejscowych przedsiębiorstw, kształcenia nowych kadr oraz promocji miasta zarówno na arenie ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej.

- Mam nadzieję, że Wrocław będzie nie tylko miastem akademickim, ale również miejscem, gdzie dobrze czuje się biznes – mówił Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. - Zależy nam na tym, aby nie tylko pozyskiwać nowych inwestorów, ale także rozwijać współpracę z firmami, które już tu działają. Mamy dużą dynamikę rozwoju zarówno miasta, jak i biznesu. Bardzo zależy nam na tym, aby to utrzymać.

Podatki niezbędne do rozwoju

Jednym z istotnych zagadnień poruszanych podczas spotkania były wpływy do kasy miejskiej z podatków PIT i CIT.

- Nasze miasto bardzo szybko się rozwija, dlatego potrzebuje pieniędzy nie tylko na swoje bieżące wydatki, ale też na kolejne inwestycje, które sprawią, że stanie się jeszcze atrakcyjniejsze i przyciągnie do miasta zarówno kolejne przedsiębiorstwa, jak i nowych mieszkańców – uważa Jacek Sutryk. - Stąd też zarówno nam, jako władzom Wrocławia, jak i wam, jako pracodawcom, powinno zależeć, aby pracownicy waszych firm właśnie tutaj płacili podatki, czyli, żeby dokładali się do naszego miasta. Niestety wciąż wielu z nich, choć pracuje i na co dzień mieszka we Wrocławiu, to z fiskusem rozlicza się w miejscu swojego zameldowania, którym często są inna miejscowość.

- Biorąc pod uwagę zmiany w prawie podatkowym, musimy dbać o to, aby podatek od osób fizycznych i prawnych był na odpowiednim poziomie – twierdzi Marcin Urban, skarbnik Wrocławia. - Szczęśliwie od kilku lat oba rosną. Obecne wpływy do kasy miejskiej z tego tytułu to blisko 50% z podatku PIT i 8,1% z CIT-u.

Istotne kształcenie młodych kadr

Przedsiębiorcy obecni na spotkaniu chcieli dowiedzieć się także jaką ofertę dla inwestorów będzie miał Wrocław w najbliższym czasie i czy planowany jest udział miasta w międzynarodowych imprezach, pozwalających na jego promocję. Do istotnych kwestii należała także współpraca między uczelniami i biznesem, a także to czy miasto wesprze rozwój szkolnictwa dualnego, zawodowego i technicznego, na poziomie szkół średnich i wyższych uczelni oraz jakie działania promujące ten typ szkolenia przyszłych kadr są obecnie rozważane.

- Bardzo zależy nam na wspieraniu trójkąta Biznes – Samorząd – Szkolnictwo – mówił Jacek Sutryk. – Dla firm lokujących u nas swoją działalność niezwykle istotne jest, czy będą miały skąd „zassać” dobrze wykształconych pracowników. To przekłada się później na ich rozwój, a ten między innymi na większe podatki wpływające do miejskiej kasy. One z kolei pozwalają się miastu rozwijać.

Potrzebne wzajemne kontakty

- Spotkania w tej formule są dla nas bardzo ciekawe – twierdzi Andrzej Diakun, prezes Elektrotim S.A. - Nie tylko miałem okazję osobiście poznać wiele osób, które dotychczas były mi znane jedynie z nazwiska, ale również dowiedzieć się, jakie są ich zamierzenia dotyczące zarządzania naszym miastem.

- Ogromnie cieszę się, że nasi członkowie mieli szansę podyskutować z władzami Wrocławia o nurtujących ich sprawach – mówi Marek Pasztetnik, prezes Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy. – Mam nadzieję, że uda nam się doprowadzić do tego, aby podobne spotkania odbywały się regularnie. Widoczna jest wyraźna potrzeba takich wzajemnych, bezpośrednich kontaktów.

- To było najlepsze spotkanie, jakie mieliśmy do tej pory z władzami Wrocławia – podsumował czwartkowe wydarzenie Grzegorz Dzik, prezes Impel S.A.

Zapraszamy Państwa na 1-dniowe płatne warsztaty „Mocne strony Managera". Wydarzenie skierowane jest do osób z co najmniej 3-letnim stażem managerskim. Warsztaty odbędą się w dniu 17 maja 2019 r. w godzinach od 9:00 do 16:00 w Centrum Biznesowo Konferencyjnym Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 (Budynek NBP) Wrocław.

Warsztaty przeprowadzi Pani Beata Piasny - właścicielka Agencja Wizerunku i Rozwoju CAMBIAR, praktyk biznesu i przedsiębiorca. Certyfikowany trener FRIS®, Certyfikowany Coach ACC ICF.

Więcej informacji dostępnych w programie wydarzenia, który jest do pobrania w załącznikach.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnij i wyślij swoją kartę zgłoszeniową do 13 maja 2019 r.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Ewą Winnicką-Mikietką, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,">, tel. 508028057.

0001

0002

0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009

Pan Marek Pasztetnik Prezes Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy został powołany przez Prezydenta Wrocławia do Rady ds. Przedsiębiorczości! W środę, 24 kwietnia Prezydent Jacek Sutryk powołał nowych członków pięciu Wrocławskich Rad Społecznych w zakresie przedsiębiorczości, mobilności, polityki rowerowej, ekologii oraz sportu.

Rada ds. Przedsiębiorczości, której członkiem został Prezes Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, będzie doradzać władzom Wrocławia, w jaki sposób wspierać lokalny biznes. Kluczowym zadaniem Rady jest wskazywanie możliwości budowania stabilnej gospodarki lokalnej, poprzez poszukiwanie instrumentów zachęcających przedsiębiorców do rozwoju, wspierających ich aktywność, kreowanie warunków do wykorzystania potencjału przemysłowego oraz naukowego Miasta, ale także zachęcanie do inwestycji, generujących nowe miejsca pracy.

Wrocławskie Rady Społeczne działają od kilku lat. Pełnią one funkcję opiniodawczo-doradcze w zakresie określonej dziedziny. Członkowie rady pełnią funkcje społecznie. Ich kadencja trwa 5 lat. Każda Rada skupia przedstawicieli instytucji naukowych, badawczych, organizacji pozarządowych, parków przemysłowych, inkubatorów przedsiębiorczości, aktywistów, radnych miejskich oraz przedstawicieli prezydenta.

Gratulujemy wszystkim osobom zaproszonym do grona Wrocławskich Rad Społecznych, a w szczególności członkom Rady ds. Przedsiębiorczości.

Skład Rady ds. Przedsiębiorczości:
Marcin Urban – skarbnik miasta; przewodniczący rady,
Marzena Horak – wicedyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego; sekretarz rady,
Dobrosława Binkowska – przewodnicząca zarządu Rady Osiedla Oporów,
Ewa Carr de Avelon – przedstawiciel ABSL,
Małgorzata Dynowska – szef Inkubatorów Przedsiębiorczości WPT,
Andrzej Hrehorowicz – Uniwersytet Ekonomiczny,
Kartikey Johri – Konsul Honorowy Indii,
Ewa Kaucz – prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej,
Marcin Kowalski – prezes zarządu Human Partner,
Piotr Kubiński – Wydział Informatyki Politechniki Wrocławskiej,
Łukasz Lergetporer – współzałożyciel Follow Vision,
Łukasz Osiński – prezes Izby Gospodarczej Europy Środkowej,
Marek Pasztetnik – prezes Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy,
Maciej Potocki – prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego,
Marek Sadowski – przedstawiciel Kupców „Arena”,
Janina Woźna – dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego.

Rada ds. Przedsiębiorczości

Szanowni Państwo, informujemy, iż dnia 2 maja 2019 roku biuro Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy mieszczące się przy ulicy Ofiar Oświęcimskich 41/43 będzie nieczynne.

 

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców zrzeszonych w Zachodniej Izbie Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy na spotkanie z Prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem, które odbędzie się 9 maja o godz. 12.00 w Centrum Biznesowo Konferencyjnym ZIG przy ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 we Wrocławiu.

Jest to pierwsze wydarzenie z cyklu corocznych spotkań z Prezydentem Wrocławia. Głównym tematem spotkania będzie współpraca biznesu, samorządów i nauki.

Ze względu na ograniczony czas i osobę Pana Prezydenta chętnych do zadawania Pytań prosimy o przesyłanie propozycji tematów na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Rejestracja do dnia 7 maja 2019 roku poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

 

Strona 1 z 64