Event Management – nowy kierunek studiów

Event Management

Już w marcu tego roku, w ofercie studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, pojawi się nowy kierunek – Event Management. Studia zostaną otwarte dzięki wspólnej inicjatywie agencji i obiektów eventowych, hoteli oraz firm zajmujących się techniką eventową.

Podstawowym celem programu studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy i doświadczenia z zakresu event managementu z uwzględnieniem komunikacji marketingowej, prawa i zarządzania projektami. Dlatego obok kadry naukowej Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów, w roli wykładowców, wystąpią Event Managerowie z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Studia są skierowane zarówno do osób, które są zainteresowane pracą w zawodzie Event Managera jak i tych, które zajmują się organizacją wydarzeń na co dzień i chciałyby usystematyzować lub poszerzyć swoje kompetencje z tego zakresu.

Misją kierunku jest przekazanie studentom jak największej ilości żywego doświadczenia, które realnie wpłynie na podniesienie ich kompetencji w wykonywanym zawodzie Event Managera. Chcemy żeby każdy ze studentów miał szansę na poznanie i zrozumienie swojego potencjału, a przede wszystkim umiał go wykorzystać. Ponadto otwarcie nowego kierunku umożliwia budowanie miejsca do dyskusji, wymiany informacji i szerzenia dobrych praktyk eventowych. – Piotr Rolla, właściciel agencji FSWO, inicjator projektu.

Studia będą trwały rok i zostaną zakończone egzaminem. Organizatorzy zaplanowali m.in. spotkania z podwykonawcami, odwiedziny hal i hoteli, rozmowy z firmami cateringowymi oraz udział w planowaniu strategii i harmonogramu realizacji. To doskonały wstęp do poznania świata eventów oraz możliwość do budowania sieci kontaktów, która ułatwi pracę każdego Event Managera.

Ponadto, dla najzdolniejszych studentów, agencje przewidziały możliwość pracy lub stażu w swoich firmach po ukończeniu kursu. Pomimo tego, iż rynek eventowy jest wciąż nienasycony, jeżeli chodzi o pozyskanie nowych pracowników, młodym adeptom warto pomagać.

Rejestracja rusza 01.03 i potrwa do 31.03.2020 roku, całkowity koszt studiów wynosi: 4490 zł/rok. Zajęcia będą odbywały się w weekendy, średnio raz w miesiącu, prowadzone w grupach – min. 7-8 osób, max 30. Więcej informacji już niebawem: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/studia.html

Partnerami kierunku są m.in. firmy zrzeszone w Zachodniej Izbie Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy: Hala Stulecia, Stadion Wrocław, Fabryka Idei, a inicjatorem projektu agencja FSWO.

Leave A Reply

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
YouTube