Współpracujesz z chińską firmą? Nie trać przez koronawirusa!

Przedsiębiorstwa współpracujące z Chinami

Przedsiębiorstwo współpracujące z Chinami może zmniejszyć swoje straty, uzyskując certyfikat o działaniu tzw. siły wyższej.

W związku z panującą na świecie epidemią koronawirusa i w trosce o interes przedsiębiorstw bezpośrednio lub pośrednio współpracujących z Chinami, prezes Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Marek Pasztetnik, wystąpił z prośbą do Xu Xiao Fenga, doradcy ekonomiczno-handlowego Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce o pomoc we wskazaniu procedury działania, w celu zminimalizowania negatywnych gospodarczych skutków epidemii, która dotknęła ten kraj.

– W związku z tą sytuacją, przeważająca większość dostawców nie może terminowo realizować swoich dostaw, przez co wielu z nich jest zagrożonych karami umownymi od kontrahentów – wyjaśnia Marek Pasztetnik. – Realizacja niektórych kontraktów jest poważnie zagrożona. Mamy nadzieję, że przy obopólnej współpracy stron, zarówno władz Chińskiej Republiki Ludowej jak również Rzeczpospolitej Polskiej uda się zminimalizować negatywne skutki zaistniałej sytuacji.  Pomocne może tu być uzyskanie certyfikatu, zaświadczającego o wystąpieniu na terenie Chin tzw. siły wyższej.

W odpowiedzi na apel prezesa ZIG, przedstawiciele biura gospodarczego i handlowego Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej poinformowali, że chińskie agencje rządowe i organizacje przemysłowe na szczeblu krajowym i lokalnym starają się teraz jak najlepiej pomóc firmom w rozwiązywaniu problemów związanych z koronawirusem. Radzą, aby firmy współpracujące z przedsiębiorstwami chińskimi poprosiły swoich tamtejszych partnerów biznesowych o skontaktowanie się z powiązaną organizacją w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących zaświadczenia o wystąpieniu tzw. siły wyższej. Do organizacji tych należą:

  • Chińska Rada ds. Promocji Handlu Międzynarodowego (CCPIT) i jej lokalne biura
  • Chińska Izba Handlowa ds. Importu i Eksportu Lekkich Produktów Przemysłowych i Rzemiosła Artystycznego (CCCLA)
  • Chińska Izba Handlowa ds. Importu i Eksportu Tekstyliów i Odzieży (CCCT)
  • Chińska Izba Handlowa ds. Importu i Eksportu Środków Spożywczych, Produktów Natywnych i Produktów Ubocznych Zwierząt (CFNA)
  • Chińska Izba Handlowa Importerów i Eksporterów Metali, Chemikaliów (CCCMC)
  • Chińska Izba Handlowa ds. Importu i Eksportu Leków i Produktów Zdrowotnych (CCCMHPIE)
  • Chińska Izba Handlowa ds. Importu i Eksportu Maszyn i Produktów Elektronicznych (CCCME)

Przedsiębiorcy współpracujący z kontrahentami również z innych państw, w których panuje epidemia koronawirusa, mogą zgłaszać się do Zachodniej Izby Gospodarczej Pracodawcy – Przedsiębiorcy, w celu uzyskania wskazówek, w jaki sposób zminimalizować straty spowodowane obecną sytuacją.

Leave A Reply

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
YouTube