Program survivalowy dla przedsiębiorców w 7 krokach

Program survivalowy dla przedsiębiorców w 7 krokach

Epidemia wirusa COVID 19 negatywnie wpływa nie tylko na zdrowie ludzkie, ale również na sytuację gospodarczą wielu firm. Prawnicy z Kancelarii Ożóg Tomczykowski radzą, jakie środki może przedsięwziąć przedsiębiorca, aby w wyniku spadku koniunktury utrzymać się na rynku

1.       Zadbaj o umowy i relacje z klientami

W związku z zaburzeniem naturalnego cyklu gospodarczego spowodowanego koronawirusem, wykonanie wszystkich zawartych umów może stać się znacznie utrudnione lub skutkować szybką utratą płynności i bankructwem firmy. Nie każda umowa zawiera postanowienia zabezpieczające interesy stron na wypadek zajścia niedających się przewidzieć okoliczności. Dotyczy to zwłaszcza tych umów, które są zawierane w formie ustnej.  Jakimi narzędziami w takiej sytuacji dysponuje przedsiębiorca?

Zostało jeszcze 90% artykułu, który dostępny jest tutaj.

Leave A Reply

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
YouTube