Webinarium: Reforma prawa spółek handlowych (tzw. prawo holdingowe)

Szanowni Państwo,
trwają prace nad reformą prawa spółek handlowych, mającą na celu uregulowanie prawa grup spółek (prawa holdingowego), jak również zmianę zasad sprawowania nadzoru przez rady nadzorcze spółek kapitałowych. Zasadniczym celem reformy jest zapewnienie spółkom dominującym możliwości sprawnego zarządzania grupą kapitałową, przy jednoczesnym wprowadzeniu mechanizmów chroniących spółki zależne, wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych oraz wierzycieli spółki zależnej. 

Wspólnie z partnerami wydarzenia – Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Brytyjsko – Polską Izbą Handlową, Dolnośląską Lożą Business Center Club oraz Zachodnią Izbą Gospodarczą – Pracodawcy i Przedsiębiorcy zapraszamy na webinarium prowadzone przez ekspertów kancelarii WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy, podczas którego odpowiemy na m.in. pytania:

  • Jaka będzie odpowiedzialność funkcjonariuszy spółki zależnej (członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej) za wykonanie wiążącego polecenia spółki dominującej?
  • Jakie będą uprawnienia informacyjne spółki dominującej oraz dodatkowe obowiązki informacyjne zarządu spółki zależnej?
  • Na czym będzie polegało prawo przymusowego wykupu (squeeze-out) i odkupu (sell-out) udziałów (akcji) wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych spółki zależnej?

Dodatkowo na spotkaniu omówimy planowane zmiany w sprawowaniu nadzoru przez rady nadzorcze spółek kapitałowych. 

Webinarium odbędzie się 1 października br. w godzinach 10:00 – 11.15.

Link do rejestracji: http://bit.ly/WPWwebinar
Zaproszenie kierujemy w szczególności do członków zarządów i rad nadzorczych oraz liderów działów prawnych i finansowych.

Udział w webinarium jest bezpłatny.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji: https://bit.ly/3mHz07W

Mam nadzieję, że będziemy mieli przyjemność Państwa gościć.
WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy

Webinarium: Reforma prawa spółek handlowych (tzw. prawo holdingowe)

Leave A Reply

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
YouTube