Wspieranie inwestycji od 2022 roku. Nowe zasady przyznawania zachęt inwestycyjnych dla przedsiębiorców – webinarium

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna “INVEST-PARK” wspólnie z PAIH, ARAW oraz kancelarią WPW Doradztwo podatkowe sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne webinarium: Wspieranie inwestycji od 2022 roku. Nowe zasady przyznawania zachęt inwestycyjnych dla przedsiębiorców, które odbędzie się 25 maja br. o godzinie 10:00.

19 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska opublikowała Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2022 – 2027. Mają one bezpośredni wpływ na zasady, na jakich Państwa członkowskie będą mogły udzielać przedsiębiorcom pomocy publicznej (zachęt inwestycyjnych) na realizację nowych projektów.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. zmienią się zasady korzystania ze zwolnień podatkowych oferowanych przez Strefy Ekonomiczne

, dotacji przyznawanych w ramach grantów rządowych i funduszy europejskich oraz zwolnień z podatku od nieruchomości oferowanych przez niektóre gminy.

Obecnie trwają prace nad wdrożeniem Wytycznych KE do polskiego ustawodawstwa. Możemy się jednak spodziewać, że zmienią się m.in.:

  • maksymalne wysokości regionalnej pomocy publicznej dostępnej dla przedsiębiorców w poszczególnych województwach,
  • zasady, na jakich o pomoc publiczną będą mogli ubiegać się duzi przedsiębiorcy z Dolnego Śląska.

Rejestracja: https://bit.ly/3yqYqwK

Agenda spotkania:

  1. WSSE „INVEST-PARK” – Polska Strefa Inwestycji – jak uzyskać Decyzję o wsparciu. Podstawowe informacje o procedurze, wymaganiach oraz terminach.
  2. ARAW SA – Słowo wstępne i działania ARAW w kontekście tematyki spotkania.
  3. WPW Doradztwo podatkowe sp. z o.o. – Główne zmiany w pozyskiwaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2022 r.
  4. PAIH – Zmiany w programie grantów rządowych.

Spotkanie poprowadzą dla Państwa:

Katarzyna Prociak – Główny Specjalista / Project Manager w Departamencie Obsługi Inwestora WSSE „INVEST-PARK”

Magdalena Okulowska – Prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Mikołaj Wietrzny – Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zagadnienia dotyczące pomocy publicznej studiował też na Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz na European University Institute we Florencji.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale prawno-podatkowym firmy PwC, gdzie przez blisko 8 lat pracował w zespołach Pomocy Publicznej, a następie Innowacji i B+R, Ulg i Dotacji. Specjalizacja Mikołaja obejmuje doradztwo w zakresie publicznych instrumentów finansowania projektów inwestycyjnych oraz badawczych. Mikołaj wspiera klientów w pozyskiwaniu zwolnień podatkowych, dotacji unijnych i krajowych, dbając jednocześnie o zapewnienie zgodności otrzymanego finansowania z unijnymi regułami pomocy publicznej. Mikołaj współpracuje też z administracją publiczną (np. Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi czy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju) prowadząc szkolenia i przygotowując opracowania z zakresu polityki wsparcia inwestycji i innowacyjności. Obecnie Mikołaj wspiera praktykę podatkową WPW w obszarze swojej specjalizacji na terenie zachodniej i północnej Polski.

Marcin Fabianowicz – Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Karolina Król – Ekspertka Centrum Inwestycji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, specjalizującą się w zagadnieniach z zakresu pomocy publicznej.

 WPW Doradztwo podatkowe sp. z o.o. #CzłonekZIG

Leave A Reply

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
YouTube