Praca zdalna- nowe regulacje – webinar

Dzięki wprowadzeniu do Kodeksu pracy regulacji dotyczącej pracy zdalnej

, pracodawcy oraz pracownicy będą mogli korzystać z pracy zdalnej na stałe. Jednocześnie zostaną zapewnione odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa i ochrony pracownika wykonującego pracę zdalną. Praca zdalna w Kodeksie pracy będzie wykonywana w warunkach typowych, nie zaś w nadzwyczajnych, dlatego ważne było  wypracowanie regulacji, która zabezpieczy interesy obu stron stosunku pracy. Zmiany wprowadzone do Kodeksu pracy obejmą wszystkich pracowników i pracodawców, do których zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa pracy. W ramach webinarium przedstawione zostaną najważniejsze założenia projektowanych zmian oraz uwagi jakie na tym etapie zostały zgłoszone do projektu ustawy.


Piotr Nowak prowadzący

Piotr Nowak – doktor Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwent prawa oraz stosunków miedzynarodowych, specjalista w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji, kierownik Departamentu ds. Ochrony Danych Osobowych w Kancelarii Prawnej dr Paweł Bojarski i Wspólnicy we Wrocławiu.

Rejstracja: https://zig.clickmeeting.com/praca-zdalna-nowe-regulacje-prawne/register?_ga=2.186229103.714213089.1645446416-85329061.1642419987&_gac=1.259646968.1645700484.CjwKCAiA9tyQBhAIEiwA6tdCrEFi-Pw3IzMfObK6pFRy3mkPInn8twkrpRXc7XAmAooAljYgqsXlhBoC7yIQAvD_BwE

Leave A Reply

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
YouTube