BLER 2.0: Strengthen board level

Prezes ZIG Marek Pasztetnik 24 stycznia 2023 r. uczestniczył w inauguracyjnym spotkaniu projektu “BLER 2.0: Strengthen board level”, który otrzymał wsparcie finansowe od Unii Europejskiej w ramach programu “Informacja, konsultacje i partycypacja przedstawicieli przedsiębiorców”.

Wraz z partnerami z Bułgarii, Polski, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Serbii i Turcji, o mówiono cele, metodykę pracy oraz plan działania na najbliższe dwa lata.
Podczas spotkania podkreślono, że głównym celem projektu jest zbadanie kwestii reprezentacji pracowników na poziomie zarządu (BLER) w sześciu krajach UE: Bułgarii, Polsce, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii oraz w dwóch krajach kandydujących Serbii i Turcji. Wspólnie omówiliśmy potencjalne korzyści i bariery dla BLER, aby osiągnąć najlepsze wyniki.

Leave A Reply

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
YouTube