BLER 2.0: Strengthen board level participation

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą przedstawiającą informacje, które mogą pomóc wzmocnić reprezentację pracowników wobec pracodawcy.
Odpowiada m.in. na pytania: Czym są europejskie rady zakładowe? Jakie są korzyści z funkcjonowania europejskich rad zakładowych z perspektywy pracowników? Czym jest reprezentacja pracowników na poziomie zarządu? Jakie są korzyści z reprezentacji pracowników na poziomie zarządu z perspektywy pracowników? Przedstawia również pierwsze kroki w kierunku utworzenia przedstawicielstwa pracowników na poziomie zarządu.

Wersja polska str. 4-9.

Leave A Reply

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
YouTube