Zielona transformacja i rozwój pracowników -wyzwania przyszłości na Dolnośląskim Gryfie – Nagrodzie Gospodarczej

  • Home
  • Bez kategorii
  • Zielona transformacja i rozwój pracowników -wyzwania przyszłości na Dolnośląskim Gryfie – Nagrodzie Gospodarczej

Konkurs „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” to prestiżowe wyróżnienie skierowane do przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego z regionu Dolnego Śląska. Od pierwszej edycji w 2004 roku, nagroda ta zdobyła uznanie jako jedna z najważniejszych nagród w dziedzinie gospodarki i biznesu w regionie. Podczas XX edycji Dolnośląskiego Gryfa – Nagrody Gospodarczej szczególną uwagę zwracamy na wyzwania przyszłości, dlatego Kapituła Konkursu wraz z Patronem merytorycznym PwC przygotowała dwie kategorie, które skupiają się na innowacyjności, zrównoważonym rozwoju oraz wsparciu pracowników.

Firma Wspierająca Rozwój Pracowników

Jedną z tych dwóch kategorii konkursowych jest „Firma Wspierająca Rozwój Pracowników”. Ta kategoria skierowana jest do firm i instytucji, które sukcesywnie implementują działania na rzecz rozwoju swoich pracowników, tworząc atrakcyjne miejsce pracy i wyróżniając się w swojej branży.

Kapituła przyjrzy się szczególnym rozwiązaniom wspierającym rozwój zawodowy i osobisty pracowników, takim jak możliwości awansu, udział w projektach z obszaru ESG, podejmowanie atrakcyjnych wyzwań, i inne. Mile widziane będą projekty ukierunkowane na wyrównywanie szans, jak np. redukcja luki płacowej ze względu na płeć, oraz działania na rzecz promowania różnorodności w miejscu pracy i tworzenia włączającej kultury organizacyjnej.

Zielona Transformacja

Druga kategoria konkursu, „Zielona Transformacja”, skierowana jest do organizacji, które konsekwentnie wdrażają zrównoważony rozwój i zielone praktyki.

Kapituła doceni organizacje, które wprowadzają systemowe rozwiązania minimalizujące negatywny wpływ na środowisko, takie jak ograniczenie emisji CO2 oraz zużycie kluczowych zasobów. Szukamy firm, które stosują gospodarkę obiegu zamkniętego i produkują ekologiczne produkty, wykorzystując nowoczesne technologie i ekoinnowacje, aby prowadzić działalność w sposób bardziej zrównoważony.

Ważne jest także, aby organizacje podejmowały działania zmierzające do trwałych zmian zachowań różnych grup interesariuszy, takich jak konsumentów, dostawców i partnerów biznesowych, w kierunku bardziej ekologicznego podejścia.

Konkurs „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” to znakomita okazja, aby przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego z Dolnego Śląska otrzymały prestiżowe wyróżnienie za swoje osiągnięcia, innowacyjność i zaangażowanie w zieloną transformację oraz wsparcie pracowników. Jeśli Twoja firma przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i skutecznie wspiera rozwój pracowników, to niezwłocznie zgłoś swoje przedsięwzięcia do konkursu. Wykorzystaj tę okazję, by podzielić się swoimi osiągnięciami z innymi i promować lepszą przyszłość dla Dolnego Śląska.

Więcej: www.gryfy.pl

Leave A Reply

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
YouTube