Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy

Informacje o Izbie

Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy to organizacja samorządu gospodarczego, która została powołana dla ochrony i reprezentowania interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów, upowszechniania zasad etyki w działalności gospodarczej, a także dla wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwijania współpracy z samorządami oraz innymi organizacjami. Działa nieprzerwanie od roku 1995, a jej Prezesem od 1998 roku do 2012 roku był Grzegorz Dzik, aktualnie funkcję Prezesa pełni Marek Pasztetnik.

Obecnie Izba zrzesza blisko 400 Członków  – przedsiębiorców, którzy reprezentują różnorodne branże odzwierciedlające strukturę gospodarczą regionu.

ZIG organizuje specjalistyczne szkolenia dla przedsiębiorców, spotkania z ekspertami i praktykami, pomaga w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych i społecznych – również międzynarodowych. Ponadto organizuje prestiżowy konkurs „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”oraz Wrocławskie Forum Kobiet.

W październiku 2016 roku Zachodnia Izba Gospodarcza zmieniła nazwę na Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy i odtąd działa w oparciu o dwie ustawy jednocześnie – o izbach gospodarczych oraz związkach pracodawców.

Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy jest członkiem Federacji Przedsiębiorców Polskich:

ZIG

ZIG

ZIG

Statut ZIG

ZIG

Gremia

ZIG

Media społecznościowe Izby

.

2019
marzec

Izba przystępuje do Federacji Przedsiębiorców Polskich

2016
październik

POŁĄCZENIE ZIG ZE ZWIĄZKIEM PRACODAWCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA I PRZYJĘCIE NAZWY ZACHODNIA IZBA GOSPODARCZA – PRACODAWCY I PRZEDSIĘBIORCY

2013
grudzień

Izba organizuje pierwsze Wrocławskie Forum Kobiet

2004
październik

IZBA ORGANIZUJE PIERWSZĄ EDYCJĘ KONKURSU „DOLNOŚLĄSKI GRYF – NAGRODA GOSPODARCZA

2003
czerwiec

Zmiana nazwy na Zachodnią Izbę Gospodarczą

1999
Listopad

Zmiana nazwy na Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową

1995
maj

POWSTANIE WROCŁAWSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ NA WNIOSEK STANISŁAWA MAZURKIEWICZA, ZBIGNIEWA KORZENIOWSKIEGO ORAZ ZOFII STARZEC

Jak zostać Członkiem ZIG

Członkiem Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy zostać może osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Aby zostać Członkiem ZIG należy pobrać oraz wypełnić znajdującą się na stronie DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ następnie odesłać ją na adres:

Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy
50-059 Wrocław
ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43
tel: +48 71 79 50 656

Deklaracja przystąpienia do ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy wersja edytowalna

Deklaracja przystąpienia do ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy

Oferta ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy

Wyślij pytanie

  Władze Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy

  Rada i Zarząd

  Kontakt

  Wydarzenia - WroBiznes

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Instagram
  YouTube