Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WrOF

  • Home
  • Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WrOF

Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy z Partnerami: Gminą Wrocław i Gminą Miękinia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WrOF”.

Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w kontekście kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy.

Projekt zakłada wsparcie pięciu szkól podstawowych, poprzez organizację zajęć dodatkowych i poza szkolnych, doposażenie szkół (sal lekcyjnych), szkolenia i kursy dla nauczycieli.

Efektem projektu będzie nabycie przez uczniów i nauczycieli pożądanych kompetencji i kwalifikacji oraz podniesienie jakości kształcenia w szkołach biorących udział w projekcie.

Wartość projektu:  1 135 449,72 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:  1 064 956,92 PLN

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
YouTube