Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

  • Home
  • Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego (została powołana w dniu 7 grudzień 2015 r.)
Rada prowadzi dialog w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej.

Rada działa na rzecz realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia, oraz na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia w drodze prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej. Ponadto wspiera prowadzenie dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego.

Przedstawicielami Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy wchodzącej w skład WRDS WD jest Pan Marek Pasztetnik prezes zarządu ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Andrzej Kalisz, Irena Nowak, Barbara Pokorny, Małgorzata Tobiś, Marek Rakowicz, wszyscy wymienieni są przedstawicielami Pracodawców RP.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
YouTube