Wydajna metoda regulacji przemysłowych wentylatorów promieniowych -Projekt CORNET/26/2/2019 EFFIFAN współrealizowany z Politechniką Wrocławską finansowany z środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

  • Home
  • Wydajna metoda regulacji przemysłowych wentylatorów promieniowych -Projekt CORNET/26/2/2019 EFFIFAN współrealizowany z Politechniką Wrocławską finansowany z środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy jest partnerem w międzynarodowym projekcie z Inicjatywy CORNET o tytule “Wydajna metoda regulacji przemysłowych wentylatorów promieniowych”. Celem projektu jest opracowanie nowej technologii zmiany geometrii łopatki wentylatora promieniowego. Zaletą nowego rozwiązania będzie zwiększenie sprawności wentylatora, które spowoduje obniżenie zużycia energii elektrycznej. Za realizację będą odpowiedzialne trzy jednostki naukowe. W Polsce Politechnika Wrocławska, w Niemczech Technische Universitat Chemnitz oraz Instytut Fraunhofera.   

Projekt CORNET/26/2/2019 EFFIFAN jest współrealizowany z Politechniką Wrocławską finansowany z środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 Prototyp wentylatora promieniowego

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
YouTube