Regionalne Forum Terytorialne

  • Home
  • Regionalne Forum Terytorialne

Regionalne Forum Terytorialne jest podmiotem opiniodawczo – doradczym Zarządu Województwa Dolnośląskiego, stanowiącym platformę wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń w zakresie strategicznych dla rozwojuregionuzagadnień.  Przedstawiciel: Marek PasztetnikStali zastępcy:zespół ds. transportu:Marcin Białkowski, Wiceprzewodniczący Rady ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy prof. Dariusz Łydżba – Dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, 
zespół ds. ochrony zdrowia:prof. Halina Podbielska, Kierownik Katedry Inżynierii Biomedycznej Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej,  zespół ds. edukacji i naukiprof. Andrzej Dziedzic, Prorektor ds. Nauczania Politechniki Wrocławskiej,prof. Marian Noga – Profesor Wyższej Szkoły BankowejBarbara Pokorny –  Wiceprzewodnicząca Rady ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
YouTube